“Waar beginnen die universele rechten?
In kleine plaatsen, dichtbij huis – zo dichtbij en zo klein dat je ze niet terug ziet op de wereldkaarten.
Dit is de wereld van het individu: zijn buurt, zijn school, de fabriek, de boerderij of het kantoor waar hij werkt. Dat zijn de plekken waar iedere man, vrouw en kind gelijke rechten, gelijke kansen, gelijke waardigheid zoekt. Als die rechten daar niets betekenen, betekenen zij nergens iets. En zonder bewuste inzet van burgers om die rechten dichtbij huis te realiseren, blijft vooruitgang in de wijdere wereld ver te zoeken"

 -  Eleanor Roosevelt -

Studiedag vrijdag 22 april 2016 DE MENS ACHTER MENSENRECHTEN

Hoe stimuleer je jongeren om zich te verplaatsen in de ander?

Amnesty International, de Anne Frank Stichting en Movies that Matter nodigen u van harte uit voor de docentendag ‘De mens achter mensenrechten’.

Zodra we de TV aanzetten of de krant openslaan, worden we geconfronteerd met conflicten en polarisatie. We verliezen zo gemakkelijk uit het oog dat we niet alleen verschillen van elkaar, maar ook veel gemeenschappelijk hebben.

Mensenrechten zijn er voor iedereen, altijd en overal, maar wat betekent dat eigenlijk in de praktijk voor ieders persoonlijk leven?

Deze docentendag staat in het teken van wat ons als mensen bindt.

De docentendag vindt plaats in het Amnesty-huis, Keizersgracht 177 in Amsterdam op vrijdag 22 april. Aanmelden: vóór 10 april 2016 op
www.amnestyopschool.nl/docentendag

Lees meer

Speciaal voor het voortgezet onderwijs en het mbo is er lesmateriaal ontwikkeld dat leerlingen uitnodigt om zich te verplaatsen in de ander; een belangrijke voorwaarde voor het stimuleren van empathie. De drie workshops vullen elkaar aan en gebruiken verschillende werkvormen: het spelen van een serious game, het persoonlijke verhaal en film.

Deelname € 25,- (incl. lunch en materialen) en staat open voor docenten en docenten in opleiding.

PROGRAMMA VRIJDAG 22 APRIL 2016

U kunt twee workshops kiezen uit onderstaand aanbod:

• Workshop ‘Kinderen op de vlucht’, een lessenreeks uit de Mensjesrechtenserie waarbij persoonlijke verhalen van kinderen en jongeren centraal staan.
(Amnesty International)

• Workshop ‘Fair Play’ Hoe reageren spelers van deze serious game op  discriminatie? Meedoen? Toekijken? Of helpen? (Anne Frank Stichting)

• Workshop ‘Wie is de hoofdpersoon in een film?’ Leerlingen kruipen in het hoofd van de hoofdpersoon. Waar houdt de hoofdpersoon van? Welke angsten heeft hij? Welke keuzes maakt hij? Hoe zal het hem verder vergaan?
(Movies that Matter)

PROGRAMMA
10.30-10.45 Inloop met koffie en thee
10.45-11.15 Welkomstwoord en gezamenlijke inleiding
11.15-12.45 Workshopronde 1
12.45-13.30 Lunch
13.30-15.00 Workshopronde 2
15.00-15.15 Evaluatie
15.15-16.30 Mogelijkheid tot gratis bezoek aan het Anne Frank Huis.

Voor een uitgebreide workshopbeschrijving en meer informatie: www.amnestyopschool.nl/docentendag

Gastlessen, lesmaterialen en advies

Bent u op zoek naar advies, gastlessen of lesmaterialen over mensenrechteducatie? Klik op de logo's van de deelnemende organisaties onderaan deze pagina en u vindt direct de contactgegevens van de educatie-afdelingen van deze organisaties, waar u gastlessen kunt aanvragen, lesmaterialen direct kunt downloaden of met een adviesvraag terecht kunt.

Mensenrechteneducatie een vaste plek geven binnen uw school?

Wilt u mensenrechteneducatie koppelen aan burgerschap? Wilt u een doorgaande lijn waarin mensenrechteneducatie in alle facetten (kennis, houding en gedrag) en schoolbreed aan bod komt? Neem dan contact op met het Platform- wij helpen u graag gericht verder met een persoonlijk en op maat gemaakt advies.