“Waar beginnen die universele rechten?
In kleine plaatsen, dichtbij huis – zo dichtbij en zo klein dat je ze niet terug ziet op de wereldkaarten.
Dit is de wereld van het individu: zijn buurt, zijn school, de fabriek, de boerderij of het kantoor waar hij werkt. Dat zijn de plekken waar iedere man, vrouw en kind gelijke rechten, gelijke kansen, gelijke waardigheid zoekt. Als die rechten daar niets betekenen, betekenen zij nergens iets. En zonder bewuste inzet van burgers om die rechten dichtbij huis te realiseren, blijft vooruitgang in de wijdere wereld ver te zoeken"

 -  Eleanor Roosevelt -

Studiedag DE MENS ACHTER MENSENRECHTEN groot succes - boek workshops en lesmateriaal op uw school

Meer dan zeventig docenten uit het voortgezet onderwijs kwamen bijeen om workshops te volgen van Amnesty International, de Anne Frank Stichting en Movies that Matter (voor workshopbeschrijving read more). De dag begon met een inspirerende inleiding van Daniël Wigboldus over de psychologische ontwikkeling van de mens en zijn empathische vermogens. Na afloop van de dag evalueerden de docenten de workshops met een gemiddelde van een 8 en gaven zij aan zeker aan de slag te kunnen met de aangereikte lesmaterialen.

Heeft u ook interesse om één of meer workshops (kosteloos) op uw school te ontvangen (minimaal 10 docenten)? Of wilt u de lesmaterialen kosteloos ontvangen? Neem dan contact op met Juke Fluistma- j.fluitsma@amnesty.nl

Zij kan u ook doorverwijzen naar de Anne Frank Stichting of Movies that Matter. 

Lees meer

Speciaal voor het voortgezet onderwijs en het mbo is er lesmateriaal ontwikkeld dat leerlingen uitnodigt om zich te verplaatsen in de ander; een belangrijke voorwaarde voor het stimuleren van empathie. De drie workshops vullen elkaar aan en gebruiken verschillende werkvormen: het spelen van een serious game, het persoonlijke verhaal en film.

 

• Workshop ‘Kinderen op de vlucht’, een lessenreeks uit de Mensjesrechtenserie waarbij persoonlijke verhalen van kinderen en jongeren centraal staan.
(Amnesty International)

• Workshop ‘Fair Play’ Hoe reageren spelers van deze serious game op  discriminatie? Meedoen? Toekijken? Of helpen? (Anne Frank Stichting)

• Workshop ‘Wie is de hoofdpersoon in een film?’ Leerlingen kruipen in het hoofd van de hoofdpersoon. Waar houdt de hoofdpersoon van? Welke angsten heeft hij? Welke keuzes maakt hij? Hoe zal het hem verder vergaan?
(Movies that Matter)

 

Gastlessen, lesmaterialen en advies

Bent u op zoek naar advies, gastlessen of lesmaterialen over mensenrechteducatie? Klik op de logo's van de deelnemende organisaties onderaan deze pagina en u vindt direct de contactgegevens van de educatie-afdelingen van deze organisaties, waar u gastlessen kunt aanvragen, lesmaterialen direct kunt downloaden of met een adviesvraag terecht kunt.

Mensenrechteneducatie een vaste plek geven binnen uw school?

Wilt u mensenrechteneducatie koppelen aan burgerschap? Wilt u een doorgaande lijn waarin mensenrechteneducatie in alle facetten (kennis, houding en gedrag) en schoolbreed aan bod komt? Neem dan contact op met het Platform- wij helpen u graag gericht verder met een persoonlijk en op maat gemaakt advies.