“Waar beginnen die universele rechten?
In kleine plaatsen, dichtbij huis – zo dichtbij en zo klein dat je ze niet terug ziet op de wereldkaarten.
Dit is de wereld van het individu: zijn buurt, zijn school, de fabriek, de boerderij of het kantoor waar hij werkt. Dat zijn de plekken waar iedere man, vrouw en kind gelijke rechten, gelijke kansen, gelijke waardigheid zoekt. Als die rechten daar niets betekenen, betekenen zij nergens iets. En zonder bewuste inzet van burgers om die rechten dichtbij huis te realiseren, blijft vooruitgang in de wijdere wereld ver te zoeken"

 -  Eleanor Roosevelt -

Conferentie Mensenrechten in Beweging

Inspiratie uit én voor de onderwijspraktijk in het voortgezet onderwijs.

Datum: 27 september 2016
Locatie: Geuzencollege, Geuzenplein 1, Vlaardingen

Het afgelopen jaar gingen de leden van de Leerkring Mensenrechten op school VO (gefaciliteerd door het College voor de Rechten van de Mens) aan de slag met het handen en voeten geven aan mensenrechten op school. De Leerkring presenteert zijn bevindingen: onderwijs over mensenrechten, door mensenrechten en voor mensenrechten. Ook Amnesty International nam aan de bijeenkomst deel.

Lees meer

De maatschappij is in beweging en wij staan voor nieuwe uitdagingen. Gewelddadige aanslagen in verschillende steden. Grote aantallen immigrerende vluchtelingen doen een beroep op de capaciteit en de bereidheid tot opvang in Nederland. Multicultureel samenleven is minder vanzelfsprekend, een tendens van groeiende polarisatie.

Deze mensenrechtelijke onderwerpen komen ook de school binnen. Hoe praat je daarover, wat doen de maatschappelijke ontwikkelingen met de leerlingen, wat is daarbij de taak van de docent? Hoe kunnen wij omgaan met vrijheid, waar liggen grenzen vanwege de vrijheid en rechten van anderen? En hoe kunnen we de betekenis van mensenrechten in het dagelijks leven goed kenbaar en voelbaar maken op school en in de klas?

Dat zijn lastige kwesties. Kom daarom op 27 september naar Mensenrechten in beweging om inspiratie op te doen! Het wordt een actieve dag, vol ontmoeten, uitwisselen en wandelen.

Dus trek je wandelschoenen aan en doe ons rugzakje op!

 

Programma

Tijd Wat
10.30 – 11u Ontvangst Geuzencollege met koffie
11u Welkom, door Theo Werner, directeur Geuzencollege, en Adriana van Dooijeweert, voorzitter College voor de Rechten van de MensTheater act door Bright Richards en enkele vluchtelingenjongeren van New Dutch Connections
11.45 We lopen de mensenrechtenwandeling van locatie naar locatie door Vlaardingen. Onderweg wisselen we uit aan de hand van een vragenkaart en doen we twee workshops:
  • workshop 1 met lunch: leerlingenparticipatie door CSW Van der Perre, Middelburg
  • workshop 2: mensenrechten in de klas door Frans Kusters, Wolfert College
16u Centrale afsluiting op het Geuzencollege: hoe ga ik hiermee verder op mijn school?
Daarna Napraten en borrel

Aanmelden

Aanmelden kan via bijeenkomst@mensenrechten.nl onder vermelding van 'bijeenkomst MRE 27 september', uw naam, functie en organisatie/school waar u werkzaam bent. Uiterste aanmelddatum: 9 september 2016. Deelname is kosteloos.

Gastlessen, lesmaterialen en advies

Bent u op zoek naar advies, gastlessen of lesmaterialen over mensenrechteducatie? Klik op de logo's van de deelnemende organisaties onderaan deze pagina en u vindt direct de contactgegevens van de educatie-afdelingen van deze organisaties, waar u gastlessen kunt aanvragen, lesmaterialen direct kunt downloaden of met een adviesvraag terecht kunt.

Mensenrechteneducatie een vaste plek geven binnen uw school?

Wilt u mensenrechteneducatie koppelen aan burgerschap? Wilt u een doorgaande lijn waarin mensenrechteneducatie in alle facetten (kennis, houding en gedrag) en schoolbreed aan bod komt? Neem dan contact op met het Platform- wij helpen u graag gericht verder met een persoonlijk en op maat gemaakt advies.